دسامبر 3, 2021

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی/ نماینده دادستان: متهم صالحی ۲۰۰ هزار دلار از دربانی دریافت کرد

[ad_1] هارمین جلسه رسیدگی به پرونده برخی از مدیران سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای چهارمین …