دسامبر 6, 2022

کلیله و دمنه/باب الفحص عن امر دمنه – ویکینبشته

آینه کاری یکی از موردها تزیین ساختمان و دکوراسیون داخلی آن است. آینه کاریروی دیوار-آینه کاری منزل در محیط های داخلی دارای رنگ های آرامبخش نظیر آبی که باعث بزرگتر به لحاظ وارد شدن محیط می شود و رنگی آرامبخش و مثبت است.در طراحی دکوراسیون داخلی از رنگ های فیروزه ای کدر و فیروزه ای سیر و فیروزه ای تیره و آبی کبریتی سیر و پر‌نور و آبی اسمانی سیر و روشن و طوطیا ای و لاجوردی رنگ بندی تالار های پذیرایی با شکوه و اماکن تشریفاتی قانونی حیاتی ادغام حساس رنگ های گرم و همچنین طلایی و نقره ای و آینه کاری دیوارهایی مطلوب در فضاهای داخلی مجلل زیبایی و ادب خاصی را به محفظه می دهد. اما بایستی اشاره کنیم که در محیط های مرطوب و اسیدی باید از آینه های اهمیت کیفیت جیوه ای به شکل پوشش داده شده و با مقاومت بالایی در برابر رطوبت می باشد به کارگیری شود. بخش اعظمی از اشخاص خیال می نمایند که آیینه کاری منحصر خانه هایی مهم دکوراسیون مدرن است، البته از گذشته هم همین سرویس ها هم به شکل های متعدد در منزل هایی کلیدی دکوراسیون مختلف انجام می شد و برای این که آینه کاری کلاسیک انجام شود، می توانید آینه ها را مهم استفاده از فریم و چهارچوب های کلاسیک در کنار یکدیگر قرار بدهید و طرح هایی که اساسی سبک کلاسیک همخوانی بیشتری دارا‌هستند را گزینش کنید. روز بیست و یکم ماه بود که شوهر کرده بود و در همچه روزی جدایی گرفته بود و نیز در همچه روزی حیاتی شوهر دومش آشنا شد. حُسن کار در این بود که مالک عله حاضر کمبود و در غیاب او حتی احتیاج به این فقدان که وزیر داخله رسماً مداخله کند و تلفنی به کسی بزند و به عبارتی خالهزنکهای فامیل، یک ماهه نشانی منزل آن دو زن دیگر را پیدا کردند هیچ، حتی دفترخانههایی را که ازدواج در آنها ثبت شده بود، نشان کردند و عروس و داماد که غافل از کلیه جا از ماه عسل برگشتند، قضیه را آفتابی کردند. نظامی بود و یک دنده بود و رشادتهایی را که در جنوب به خرج دیتا بود، رنگ و وارنگ بر روی سینهاش کوبیده بود و خیال میکرد مهم همین نوارها و منگولهها می تواند حیاتی وزیر داخله مرزوبوم جواله برود. گرچه از بر روی اکراه و اجبار، ولی دوسه بار پیش وزیر تازه خارجه ارسال کرد و به هوای دیدن بچهها و نوههایش مخفیانه به خانهی شوهر کهن دخترای شوهر کرده خودش رفت و آمد میکرد و تور میانداخت. اکنون نگو همان فردای دزدی اخیر، دوتا از خدمتکارهای دیرین خانم نزهتالدوله که سر جهاز خانم بودند و مدیر ایل بیرونشان کرده بود، سراغ همشیره خانم نزهتالدوله آمده بودند و سوءظن خودشان را نسبت به رئیس ایل و خواهرش بیان کرده بودند و تا زمان تمام قبیله خانم نزهتالدوله به جنب و جوش افتاده بودند و از خاله خانباجیها کمک گرفته بودند و دو روز زاغ سیاه خواهرشوهر موبور و چشمآبی را چوب زده بودند تا دست اخیر در خیابان عینالدوله خانهاش را گیر آورده بودند و روز بعد، یکی از از خواهرخواندههای پیر و باذکاوت خانواده، به هوای همین که «ننه قربون شکلت دم غروبه، الان نمازم قضا میشه.»، مستخدم خانه را فریفته بود و تو رفته بود و دست به آب رسانده بود و وضو ساخته بود و کنار حوض نمازی خوانده بود و از شیشهها، یک عدد یک عدد مبلها و اثاث خانم نزهتالدوله را وارسی کرده بود و آن‌گاه نیز سر درد دل را اصلی کلفت خانه باز کرده بود و از بدی دوران و بیدینی مردم به همین جا رسیده بود که اطمینان کلفت خانه را به دست بیاورد و کشف نماید که خانم میزبان یک خانم موبور چشمآبی فراوان کریم و محجوب می باشد که زن مدیر یک آینه کاری حرم ایل هم هست. خانم نزهتالدوله -شاید در آغاز کار که شوهر میکرد- هنوز نمیدانست که شوهر ایدهآلش چه خصوصیاتی بایستی داشته باشد. درست هست که همین بار نیز بی سر و صدا جدایی نزهتالدوله را گرفتند، ولی نشانهای رنگ و وارنگ عمل خودشان را کردند و مهر خانم نزهتالدله سوخت شد. و خانم نزهتالدوله به عبارتی شب تصمیمش را گرفت. گرچه وضع و اوضاع خانوادگی تروتمیز و آبرومندی نداشت ولی خانم نزهتالدوله از همان شب اولیه که او را در شبنشینی باشگاه افسران چشم بود تصمیم خودش را گرفته بود. صحیح می باشد که پدرش نیز دل خوشی از همین داماد مغضوب نداشت، ولی هرچه اصرار کرد که بچهها را بایستی از همین شوهر گرفت، به خرج خانم نزهتالدوله نرفت که نرفت. راستش را نیز بخواهید، خانم نزهتالدوله برای بهدست آوردن چنین عنوانی جان میداد. اقوام و خویشان، اهمیت چنین ازدواجی مخالف بودند. حیاتی گزینش هارمونی رنگی مطلوب به جهت آینه دکوراتیو، همین گونه دکوراسیون، میتواند تولید حس آرامش بالایی داشته باشد. پاسخ بخشید که: دل ملک در امضای فسخ قویتر، و درشتتر از حرف منست در تقریر حق، و چون تزویر و بهتان سبک استماع زمین‌خورد لازم نماید که شنودن درستی و صواب گران نیاید، و زینهار تا همین حدیث را بر دلیری و بیحرمتی فرموده نیاید، که دو مصلحت ظواهر را متضمن است: یکی آنکه مظلومان را به قصاص، خرسندی حاصل آید و ضمایر ایشان از غل و استزادت پاک شود، و چنان نیکوتر که آنچه در دل من میباشد ظواهر کنم تا حضور و غایب بودن من ملک را یکسان گردد، و چیزی باقی نماند که منجر عداوت و موجب غصه تواند بود؛ و دیگر آنکه خواستم که حاکم این اتفاق عقل رهنمای و عدل جهانآرای ملک باشد؛ و امضای حکم پس از شنودن سخن متظلم نیکوتر آید. و دیده میدارم که حوالت کار به امینی نماید که از غرض و ریبت مزنه باشد، و نمونه دهد تا هر روز آنچه رود به سمع ملک برسانند، و ملک آن را بر رای جهاننمای خود، که آینه فتح هست و لیوان ظفر، گشوده اندازد تا من به شبهت باطل نگردم، چه همان موجب که کشتن گاو ملک را مباح گردانید از آن من بر وی محظور کرده است. مستریح او مستراح منه، وانگاه دو فضیلت تو را آماده آید و ذکر آن بر صحیفه زمان مثبت ماند: نخستین اعتراف به جنایت به جهت رستگاری آخرت و اختیار کردن دار بقا بر دار فنا؛ و دوم صیت زبانآوری خود به‌این سوال و جواب که رفت و گونه های معاذیر دلپذیر که نموده شد. امروزه علاوه بر حمام و سرویس بهداشتی و ورودی ساختمان در اتاق خواب ها و نشیمن نیز مقام خویش را پیدا کرده تا نیز نور را بخش اعظم و هم فضا را بزرگتر نشان دهد. تمامی در فکر آزادی بودند، در فکر املاک واگذاری بودند، در فکر مجلس بودند و در فکر جواز گندم و جو بودند و عمده از همگی در فکر حزب و روزنامه بودند و در این گیر و دار و در فی مابین این آدمهای نو به دورانرسیده بود که خام نزهت الدوله در مجلس جشن مشروطیت، حساس سو‌مین شوهر ایدهآل خود آشنا شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *