آگوست 18, 2022
کلاس‌های تلویزیونی دانش‌آموزان در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت

کلاس‌های تلویزیونی دانش‌آموزان در روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تدریس تلویزیونی دانش‌آموزان در دوران تعطیلات کرونایی مدارس همچنان ادامه دارد. شبکه آموزش، عهده‌دار پخش تدریس زنده درس‌های ابتدایی، متوسطه اول و رشته‌های ریاضی و تجربی متوسطه دوم است و شبکه چهار، به آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای، علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی می‌پردازد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز  سه‌شنبه ۲ اردیبهشت پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨ درس تربیت‌بدنی

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۸

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ علوم تجربی پایه ٧

دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت١۴:٣٠ درس نگارش ١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ درس ریاضی ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت۱۵:٣٠ درس فیزیک 2 پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ۱۶ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۶:٣٠ درس دین و زندگی٢ پایه ١١ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ درس انسان و محیط زیست پایه ١١ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ٢٢ درس هندسه٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٢:٣٠ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی:

از ساعت ۸ تا ۸:٣٠ درس ریاضی و آمار١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت۸:٣٠ تا٩ درس عربی زبان قرآن پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اصول عقاید١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٩:٣٠تا ١٠ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس تاریخ اسلام١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت١٠:٣٠ تا ۱٠:۵۵ کارگاه نوآوری و کارآفرینی – پایه ۱١- بازاریابی و فروش -درس مشترک رشته‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۵۵: ١٠ تا١١:٢٠ درس آب، خاک و گیاه -پایه١٠ – کشت و نگهداری گیاهان -رشته‌های زمینه کشاورزی شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ساعت ٢٠: ١١تا ١١:۴٠ درس فناوری‌های نوین – پایه١١ – از ایده تا محصول – درس مشترک رشته‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۴٠: ١١ تا ١٢ درس ارتباط موثر پایه١٠- ارتباط کسب و کار رشته‌های زمینه خدمات- شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

۵۷۵۷

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.