دسامبر 7, 2022

پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

عملکرد اصلی حلقه پیستون، تضمین درزبندی مطلوب (درزبندی محیط احتراق) در سیلندر موتور به جهت انتقال گرما از پیستون (هدایت گرما از پیستون) به دیواره سیلندر و روانکاری دیواره سیلندر (بازگرداندن روغن به کارتر) است. عمدتا قطر پیستون های موتور خودرو میان 76 تا 122 میلی متر بوده و جهت عملکرد مطلوب موتور ، می بایست تمام پیستون ها به نظر ترازو و وزن یکسان باشند تا موتور دچار لرزش نگردد . زمانی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و هنگامی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد سبب انحراف شعاعی شاتون می گردد و لرزش و پیچشش که ساخت میشود باعث شکستن شاتون و موجب ایجاد زیان زیادی به موتور میشود و در صورتی که به موقع متوجه این مشکل نشود و ماشین را خاموش نکنید ممکن هست باعث شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که کل تیم سیلندر و موتور خودرو بده بستان شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی دارد و فراوان پردردسر است و فقط برای زمانهایی که زخم ناچیز باشد مناسب میباشد وگر نه به هیچ وجه این عمل سفارش نمیشود، تحلیل و اندازه گیری یاتاقان سر تبارک شاتون در هر توشه باز و بسته کردن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و درصورتیکه بدور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال بسیار سوپاپ با تراز رویی پیستون بازخورد مینماید و غیر از شکسته شدن خود سوپاپ سبب ساز زخم دیدن پیستون نیز میشود. قابلیت و امکان داراست که پیستون در یک‌سری محل به صورت عمودی و از به دور تا دورش مبتلا گرفتگی شود و در درون سیلندر گیر کند، سیلندر این موتور به جهت پیستون خیلی ریز است و در زمان پر‌نور شدن موتور ماشین براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد میگردد و موجب میشود که پیستون در درون سیلندر گیر کند. هنگامی که این نقص‌ پیش میآید می توان منشاء ورود همین براده ها و قطعات را به داخل موتور پیدا کرد و آنگاه مارتل موتور را گشوده کرد و سپس آن را تمیز کرد تا بشود مشکل را حل کرد و موتور را تعمیر کنید تا همین واقعه مجدد مشکلی را ایجاد نکند. یکی از از شاخصهای چک عملکرد کارکرد موتور بررسی عیوب پیستون و استراتژی به جهت برطرف شدن آن است، در ادامه قصد داریم که به همین مطالب با بپردازیم تا اگر همین مشکلات برای شما پیش آمده است بتوانید به راحتی آن را برطرف یا این که وقتی که به تعمیرگاه مراجعه میکنید بتواند دیتاها صحت را به تعمیرکار ارائه بدهید تا ایراد حل شود. همین مشکل وقتی پیش میآید که مایع خنک کننده از واشر سرسیلندر نشت کرده باشد و مایع خنک کننده به داخل محیط احتراق وارد شود و همین موجب شکسته شدن آلومینیوم و شکاف میل کردن آن میشود، در زمانهای شدیدتر قابلیت و امکان داراست سبب ساز خوردگی حاشیه سرسیلندر و بخش مربوطه در سرسیلندر شود، چنانچه مایع نشت کرده اندک باشد به رخ یک لکه سیاه کوچک بر روی واشر سیلندر مشخص و معلوم میشود. غلظت سوخت وارد شده به باطن موتور بیش از حد و میزان ناچیز باشد، یعنی سوخت خیلی رقیق باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم piston yz450f وب وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *