نوامبر 28, 2022

هیدروکسید پتاسیم – شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات

محصولات مشترک کلر و هیدروژن هستند. در همین طریق گاز هیدروژن و گاز کلر متاع جانبی هستند. اکنون در موارد زیادی در تحقیقات حشره شناسی به جهت مطالعه ساختار آناتومی حشرات به سراغ محلول آبی ۱۰٪ KOH میروند. این ماده به شدت کلیدی اسیدها واکنش نشان می دهد و مقدار قابل توجهی از گرما را در پروسه ایجاد می کند. عمده کاربردهای پتاسیم هیدروکسید، بر شالوده خاصیت سوزاننده بودن و واکنش پذیری آن در برابر اسیدها میباشد. پتاس حیاتی اسید ها در فرآیندی که به عنوان سوزاندن شیمیایی نامیده می شود وارد واکنش می‌گردد و مهم تکیه بر چنین ویژگی، در واکنش تعادلی اسید ها و گشوده ها و تنظیم pH محلول ها حضور دارد. همچنین به تیتر واسطه شیمیایی برای رنگ ها، داروها و مواد شیمیایی عکاسی بکار می رود. به کارگیری از این ماده در کودها باعث ورود پتاسیم به گیاهان، برگ ها و میوه های آنها می گردد. انحلال پتاسیم هیدروکسید در آب به شدت گرمازا است. به علاوه نمونههای تجاری پتاسیم هیدروکسید معمولا مهم مقادیر مختلفی ناخالصی متشکل از آب و کربناتها هستند. علاوه بر این، استفاده از کود های مایع به طور موثری مشکلات ناشی از جزء‌جزء‌کردن و پخت و پز را که در ذخیره سازی کود های خشک وجود دارد، از میان می برد. آب های صنعتی و خانگی به طور گسترده ای به عنوان راهی برای تخلیه یا این که مرجع مواد مغذی و آب برای رویش گیاه، در خاک به کارگیری می شوند. صابون های هیدروکسید پتاسیم به تیتر “صابون های نرم” هم شناخته می شوند. تاکنون، کود های مخلوط مایع اصلی ترکیباتی شبیه ترکیبات استاندارد ترکیب خشک تماماً شناخته شده اند. حیاتی توجه به آنکه هیدروکسید پتاسیم حاوی پتاسیم محلول است، پتاسیم از مهم ترین مواد جهت رشد و فتوسنتز مناسب در گیاه می باشد. به این دلیل، بیشترین کاربرد هیدروکسید پتاسیم در کشاورزی است. پتاسیم هیدروکسید به دو رخ مایع و خشک در دسترس است. در واقع این فلز او‌لین عنصری بود که از شیوه الکترولیز یافت شد. همین ماده اهمیت الکترولیز کلرید پتاسیم اصلی فناوری سلول غشایی تولید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *