نوامبر 28, 2022

هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی سازنده باید حساس توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی حساس دقت به موضوعاتی زیرا ارتقاء اقتدار هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی است که برای افزایش شتاب و اقتدار خودرو آیتم استعمال قرار می گیرد ، برای این‌که بتوانید نهایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید همین مورد یکی از از موردها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری استعمال شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم میگردد و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن واقعه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را میتوان یک کار سخت و تهی دست به دانش مخصوص در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که بها اتومبیل بالا می رود و اشخاص بضاعت و توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و کلیدی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می‌نمایند که نصب این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در ماشین نیز میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و کارایی بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه مهم طراحی و ایجاد همین قطعه حیاتی دارد، زمانه و هزینهای هست که شما باید برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر محصول و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی دارای کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج میگردند و پروسهی انجام این واقعه مهم هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، بسیار سریع و آسانتر است و این مسئله خویش می تواند بر خنکسازی موتور هم تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه دارای هدرز فولادی پراید وب سایت خود باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *