سپتامبر 25, 2022

نکات ریز رینگ و پیستون موتورسیکلت[قیمت +آموزش کامل]

این نوع از موتورها گشتاور را از روش فشار اعمالی به انتهای پیستون ها و رفت و رجوع و برگشت آن در باطن سیلندر ساخت می کنند. این حوزه‌ می باشد که اکثر توسعه و گسترش می یابد و به این ترتیب از نصیب پایین پیستون یک مخروط به باطن ایجاد می شود تا فاصله بیشتری میان این تاج و حلقه پیستون در اطراف تراز بالا ساخت شود. در شکل تحت ، تراز بالای پیستون ، مقعر می لیست قیمت رینگ پیستون باشد. متاع پیستون را آلیاژی از آلومینیوم در حیث گرفته و اساسی استعمال از المانهای ساختاری-حرارتی و اعمال حالت مرزی بدست امده ، توزیع دما و همینطور تنشهای حرارتی ایجاد شده روی پیستون ، در دور موتورهای ذکر شده بررسی شده اند ، نتیجه ها نشان دادند بیشترین دما در مرکز تاج پیستون و بیشترین تنش حرارتی بر روی نشیمنگاه پین شکل می دهد. همین وضعیت مرزی حیاتی فرض وصال به شرایط پایدار حرارتی و در شرایط متوسط فضایی و زمانی ، در بدور موتورهای 1000 ، 2000 ، 3000 ، 4000 و 5000 بدور در دقیقه بدست آمده اند. در همین پیستون دو استرج فلزی در درون پیستون برای پرهیز از تغییر تحول سایز و انبساط و انقباض بخاطر دمای بالای موتور تعبیه شده است. چنانچه دبی در این مدل پمپ ها تغییر‌و تحول فشار داشته باشد، تاثیری بر بر روی کارکرد همین نوع پمپ نمی گذارد. پیستون ها از دیدگاههای متفاوتی تقسیم بندی می شوند که یکی از از این مدل بندی ها بر پایه گونه موتور میباشد . تاج ، حیطه ای هست که مستقیماً اصلی گازهای احتراق داغ در تماس هست و مضاعف داغ می شود. خارج از مرکزی گژن پین: زذن پیستون صدایی هست که از جابجا شدن پیستون ازیک طرف سیلندر به طرف دیگر ان در اغاز حرکت انبساط ناشی می شود برای پرهیز از زدن پیستون در بخش اعظمی از موتورها از پیستون هایی استعمال می شود که گژنپین انها اندکی بیرون از مرکز هست همین بیرون از مرکزی به طرف دامنه پیستون هست که به منزله سطح فشار گیر کلیدی عمل می نماید همین به عبارتی سطحی از پیستون هست که در حین حرکت انبساط بیشترین تماس را حساس جداره سیلندر پیدا می کند کلیدی نصب بیرون از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف ان نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود فشار ناشی از احتراق سبب می شود که پیستون در درحال حاضر حرکت به سمت بالا هنگامی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج می شود در نتیجه سر پایینی مرحله فشار گیر اصلی مهم جداره سیلندر تماس می گیرد پس از انکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت صاف می شود در این زمان مرحله فشار گیر اهمیت به طور تمام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند همین تماس نوعی فعالیت روبشی میباشد که زدن پیستون را به دست‌کم می رساند در نتیجه این عمل موتور ارامتر کار می کند و استمرار پیستون ارتقاء میابد زدن پیستون غالبا فقط در موتورهای کهنه ای بازدید می شود که جداره سیلندر های انها ساییده شده و دامنه پیستون انها ساییده یا این که شکسته شده است. در همین وضعیت در کورس جرم فشار گاز در حالا حجمی به پله داخلی نیرو اعمال کرده و باعث می شود که رینگ اساسی نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و فعالیت آب بندی را خوبتر انجام می دهد. در همین وضعیت که رینگ اهمیت پله خارجی است. پله خارجی بایستی به سمت زیر بوده تا مانند حلقه جور c فعالیت کرده و همین دسته حلقه نیز در دو‌مین جارینگی گزینه استعمال می گیرد . ۳- پیستون های اتوترمیک : درین پیستون ها از فولاد و فلز سبک به کار گیری می گردد که فولاد به جهت انبساط کمتر در درمقابل گرما و فلز سبک برای سبک نگه داشتن وزن پیستون به کارگیری می شود . رینگ یک وظیفه انقطاع کننده داراست و در همه جا از رینگ ها به جهت اندک کردن فضای اصطکاک به کار گیری می شود و یک نقش عایق را بر عهده دارند. تحت فشار قرار گرفتن آب رادیاتور و خارج شدن مهم فشار مایع از لوله و سرریز شدن آن علامت وجود نشتی در واشر سرسیلندر هست که معمولا به جهت برطرف نمودن آن بایستی واشر سرسیلندر را تعویض کرد و همینطور نیاز میباشد که تراز پایین سرسیلندر را نیز تراش داده شود و قسمت بالایی آن و روکش مجدد نیز شود. هنگامی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و هنگامی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد سبب ساز انحراف شعاعی شاتون می گردد و لرزش و پیچشش که تولید میگردد باعث شکستن شاتون و موجب ایجاد ضرر زیادی به موتور می‌گردد و چنانچه به موقع متوجه همین اختلال نشود و اتومبیل را خاموش نکنید ممکن میباشد سبب ساز شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام تیم سیلندر و موتور ماشین ردوبدل شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی دارد و دوچندان پردردسر هست و صرفا به جهت زمانهایی که جراحت قلیل باشد مطلوب می باشد وگر نه به هیچ عنوان همین کار توصیه نمیشود، باز‌نگری و ترازو گیری یاتاقان سر پهناور شاتون در هر توشه گشوده و بسته نمودن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. همینطور در صورتی که بیش از اندازه به اتومبیل فشار وارد شود می تواند به حلقه پیستون ها زخم وارد کند، به این ترتیب برای این که بتوانید از جراحت وصال به رینگ پیستون ها جلوگیری نمایید می بایست مدام روغن خودرو را چک کنید و آن را به موقع ردوبدل نمایید. شیارهایي نیز بر روي گوشه و کنار پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري حلقه ها مي باشد.در صورتیكه میزان این شیارها بیش از حد داده شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون باید مسلما بده بستان گردد. این اشکال از انبساط بیش از حد آن‌ها پرهیز کرده و نیاز به فضای لقی اکثر فی مابین این نوع پیستون و سیلندر را کمتر میدهد. بیش از 60 % اصطکاک درون موتور از حرکت گروه پیستون ناشی می شود ، بدین ترتیب این نصیب از اصلیترین بخشهای تمرکز برای بهبود عملکرد موتورها است. پیستون ریختگی متخلخل هست و برای مقطع بیش از ۵۰۰۰ به دور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. چکیده از میله اتصال که به پیستون متصل می شود ، انتهای ریز نامیده می شود و انتهایی که به به دور میل لنگ متصل می شود ، انتهای تبارک نقطه مرگ پیستون کجاست نامیده می شود. از دیگر وظایف آن می توان به موارد پایین اشاره نمود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای پیستون یاماها 100 وب سایت خویش باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.