دسامبر 1, 2022

مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

مشخصات عایقی همین سه جزء هم از نظر عمل و بهره برداری از تجهیزات برقی و نیز از لحاظ عامل ها گذرا، موقت و دائمی که در محیط داخلی و محفظه خارجی تجهیزات برقی ساخت می شوند بایستی هماهنگ و همبسته باشند، تأمین این هماهنگی از گزاره برای حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی، امری لازم است. اگر مقدار جریان های نشتی که به نصیب های در دسترس می برسد از مقدار جریان آستانه درک بخش اعظم باشد و انسانی که کلیدی ارتباط الکتریکی دارای زمین است، این نصیب های در دسترس را لمس کند، می تواند مبتلا برق گرفتگی شود. لذا آشنایی مهم خواص و مشخصات عایق های جامد، مایع و گاز و شناخت اهمیت تست های اعمالی بر بر روی عایق های الکتریکی و همچنین تجهیزات آیتم نیاز به جهت انجام همین تست ها، از ضروریات می باشد. به جهت بررسی تأثیر رطوبت مورد انتظار در فعالیت و بهره برداری بر استقامت الکتریکی، پس از انجام عملیات رطوبی بر تجهیزات برقی، استقامت دی الکتریکی عایق آن ها مجدد آزمون می شود. از اینرو استقامت دی الکتریکی عایق جامد تجهیزاتی که دمای کار آنان بالاست یا این که گرمازا هستند، در حین کار معمولی آنها هم باز‌نگری می شود. برخی از عامل ها مؤثر بر کارایی و ارتفاع عمر عایقها عبارتند از: فشارهای الکتریکی، آسیبهای مکانیکی، مواد شیمیایی، دما، رطوبت، فشار. طبقه بندی دی الکتریکها بر مبنا حالت تجمع آن‌ها (جامد ، مایع و گازی) و منشاء آنان (آلی: طبیعی و مصنوعی ، غیرآلی: طبیعی و مصنوعی) است. تحقیقات نشان می دهد قطعات نایلونی که در بیرون از اتاق به ار گرفته میشوند، بایستی در درمقابل نور خورشید پایدار و مراقبت شوند که در این رابطه می بایست از جاذب نور فرابنفش مطلوب به جهت نایلونها در آمیزه قطعه به کارگیری کرد یا این که میتوان این عمل را اساسی افزودن دوده انجام داد، تا در دمای ساده تغییر قابل ملاحظهای در خواص و کارایی آن‌ها در دارزمدت به وجود نیاید. از این رو پس از عملیات رطوبی دارای خشک شدن عایق جامد، مقاومت عایقی آن افزایش می یابد و سپس در اثر حرارت معمولا کاهش می یابد. اساسی این بسپار اساسی کشف مجدد آن بوسیله جولیوناتا در سال 1954 آشکار گردید .پلی پروپیلن کلیدی مصرف سالانه 6/45 میلیون تن و اختصاص 20 % از مصرف بسپار های اساسی، سومین بسپار مالامال مصرف عالم عایق های الکتریکی مایع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *