دسامبر 1, 2022

مقاوم سازی با الیاف FRP

لذا يکي از روشهاي مقاوم سازی ساختمانها، کمتر تراکم ساختمان مي باشد که اين عمل يا حیاتی اندک کردن وزن اجزاي به کار برده شده در ساختمان و يا اصلی حذف طبقات فوقاني میسر است. اهمیت توجه به رابطة مستقيم نيروي زلزلة وارد بر ساختمان حیاتی بارهاي ثقلي، اساسی کمتر حجمی سازه علاوه بر کاهش تنشهاي ناشي از بارهاي ثقلي در اعضاي سازه، نيروهاي جانبي ناشي از زلزله نيز بر سازه کاهش مي يابند. طبق بند 1-8-2 ایین طومار 2800 ( ویرایش سوم) ساختمان های نامنظم به ساختمان هایی اطلاق می گردد که فاقد یک یا تعدادی ویژگی از ضوابط بند 1- 8- 1 باشند. جهت مقاوم سازی سازه هاي نامقاوم در برابر زمین لرزه در مرحله کارایی مورد انتظار، راههاي مختلفي وجود داراست که در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي شود . مقاوم سازی دالها کلیدی میزان فولاد کششی ۵۰ درصد فولاد معادل، مقاومت آخری تیر را در حدود 22-50 درصد افزایش میدهد. مقاومت الیافFRP در مقاوم سازی دال بتنی از گزاره مقاومت کششی آن بسیار بالا می باشد مقاوم سازی ستون بتنی اساسی frp . اثرات سودمند طریق پیش تنیدگی عبارتند از به تعویق انداختن تشکیل ترک، افزایش ظرفیت کششی شرکت‌ کنندگان بعلت محصورکنندگی و کاهش هزینه های مرتبط با مقاوم سازی اهمیت الیاف FPR، به خاطر این‌که به عبارتی مقدار مقاومتی را که می اقتدار دارای الیاف FRP بدون پیش تنیدگی بدست آورد می اقتدار با پوشش های FRP پیش تنیده شده البته با سطح بازه کاهش بدست آورد. شكل پایین مثال اي از اجراي اين طرز را به یار جزييات معمول اجرايي آن نشان مي دهد. خیلی از اوقات این روش، اقتصادی ترین شیوه می باشد چون ملزومات و نیروی اجرایی آن قلیل هزینه خیس از طریق های دیگر بوده و در زمان نصب، ساختمان امکان خدمت دهی خود را حفظ می کند. در مقاوم سازی عایق هزینه عمل کارگران و هزینه مصالح گزینه نیاز به جهت ایجاد سازه. حساس گذشت زمان طریق های متفاوتی برای مقاوم سازی ساختمان ها همگانی شد که امروزه مقاوم سازی اساسی FRP یک عدد از جدیدترین نحوه های تقویت بنا می باشد. 1. مقاوم سازی اساسی FRP سریعتر از سایر روشهای مقاوم سازی می باشد. فنولیک ها سیستم های رزین کلیدی جايگاه حرارت بالا اهمیت دود خوب و مقاومت در برابر آتش هستند، براین اساس در درون هواپیما استفاده می شود. در این پروژه چندین از ستون ها پایین حالت بارهای وارده، قوی به تحمل تنش ها نبوده و از مقدار مجاز تجاوز نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *