نوامبر 28, 2022

ماجرای یوسف و زلیخا – خبرگزاری حوزه

5- پردهپوشی بت به وسیله زلیخا و بیدار شدن روح شرم و حیا از خدای فقیه و بینا در یوسف(ع). می تواند عاملی بر اشراف فوق العاده او بر شوهرش باشد چنانکه در این جور محیط های آلوده و آماده برای عیاشی و خوشگذرانی عموما زنان زیبا و بوالهوسی همچون همسر عزیز، اختیار شوهران را به دست می گیرند و همچون فرمانروایی مطلق العنان می گردند. درهای اسمان دید گشاده و ارواح انبیاء و هم فرشتگان، به استقبال روح ایشان آمده، دنیا هوا را دید حیاتی نور آراسته، فرشتگان نثار عفو و بخشش بر دست گرفته، ایشان را (یعقوب و برادرش) از عالم درآوردند و بشستند و هر دو را به یک گور به بیت المقدس دفن کردند. چون شب درآمد، به کنار رود نیل شد و سجّاده بگسترانید و قدم بر بساط اخلاص نهاد و آن شب تا روز نماز کرد. پس ملکوت الموت به او درگیر شد. چهار غم او را دریافته بود: یکی غم اندوه یتیمی و دیگر دردِ غم و اندوه غریبی، سه دیگر اندوهِ فراقِ پدر، چهارم غم هجرانِ عَمّ. یوسف در مقابل السلام زیرا این بشنید، تاج از سر بینداخت و حریر و حُلّه بَر تنِ خود پاره کرد و سر و پا برهنه مهم همه لشکر می دوید و می گریست تا به بالین پدر و عَمّ رسید. چون آن دو را بدید، به درد و حسرت بنالید. در همین بین کسی که از همگی اکثر شیفته یوسف شد و عشق و علاقه او قلیل کم به شکل عشقی آتشین در آمد و در اعماق دل و جانش اثر کرد، بانوی کاخ و همسر عزیز مصر بود که نامش را «راعیل» و لقبش را «زلیخا» ذکر کرده اند. حوائج پیر زن برآورده شد. یعقوب که از دوری یوسف روز و شب ناله می کرد و چشمانش روشن دل شده بود زمانی بوی پیراهن یوسف به مشامش رسید بارقه امید در دلش روشنایی بخشید و هنگامی تیشرت یوسف را به رویش انداختند نور چشمانش باز گشت و همگی به طرف مملکت مصر رفتند و خواب یوسف که در کودکی دیده بود تعبیروتفسیر شد. قرآن مهربان ماجرا حضرت یوسف را از خواب عجیبی که او دیده بود آغاز می کند؛ چرا که این خواب در واقع اولیه فراز زندگی مالامال تلاطم یوسف محسوب می شود و آن وقتی بود که یوسف به پدرش گفت من یازده ستاره و خورشید و ماه را در خواب دیدم که از اسمان فرود آمدند و در برابر من سجده کردند (۳۷۴). ثانیاً: در دیگر آیاتی که فعل «هَمّ» در آن‌ها به عمل رفته است ـو در پیش گذشتـ، موردی از مقرون به مانع در آن‌ها دیده نمیشود، بلکه عملی شدن آن را قرآن و تاریخ تأیید میکند. در اینجا بیشتر به بررسی وب وبسایت برنامه یوسف اسدی بیمه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *