دسامبر 7, 2022

كرم ترميم كننده صورت دکتر ژیلا – سایت داروخانه کوثر

حساس سلام ، در خصوص معالجه لک های پوستی ، کرم ضد لک و پر‌نور کننده فور اور بلوم پیشنهاد می گردد و به مراد بستن منافذ گشوده ، شما بایستی از یک کالا لایه بردار به کار گیری کنید. زمينه و اهداف: داروهاي مختلفي در درمان درماتيت سبورئيك استفاده شده هست البته كارايي بسياري از آنان در كارآزمايي هاي باليني تصادفي بررسي نشده است. اين مطالعه اهمیت هدف بررسي مقايسه اي تاثير كرم EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetic)و انحراف فكر بر شدت درد رگ گيري در كودكان در گیر به تالاسمي انجام شد.روش بررسي: پژوهش حاضر يك پژوهش تجربي از نوع كارآزمايي باليني يك سوكور مهم طرح متقاطع، يك گروهي و سه مرحله اي مي باشد كه بر روي 32 كودك در گیر به تالاسمي در مجموعه سني 12-5 سال كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند به طرز آسان گزینش و هر آزمودني به شکل تصادفي در سه مرحله به فاصله زماني 14 روز تحت سه روش انحراف فكر، كرم EMLA و عادي قرار گرفتند. ابزار گردآوري دیتا ها پرسشنامه محقق ساخته اي بود كه کلیدی شیوه گفتمان ساختارمند، اقدام به گردآوري داده ها موردنظر شد و اهمیت استعمال از قابل انعطاف افزار Spss پردازش و آیتم تجزيه وتحليل قرار گرفت. مناسب ترين فرمول حاوي 2 درصد عصاره تعيين شد.نتيجه گيري: پس از انجام آزمايش هاي متفاوت فيزيكوشيميايي و كنترل ميكروبي، پايداري و كيفيت آن، آیتم تاييد قرار گرفت. براي طراحي فرمولاسيون، فرمول عمومي يك كرم پاك كننده، شامل موم زنبور عسل، اسپرماستي، پارافين مايع و بوراكس به عنوان مبنا قرارگرفت و آنگاه کلیدی تصحيح و تعديل مقادير مواد گزینه نياز، فرمولاسيون هاي مختلفي دارای پايه امولسيوني آب در روغن ساخته شد و بهترين فرمولاسيون حیاتی دقت به يكنواختي، قوام و جذابيت کرم آبرسان صورت منحصر به فرد پوست چرب ظاهري تعیین گرديد. نتايج: اهمیت بررسي پرورش يا عدم رویش قارچ ها و میزان گيري قطر كلني هاي قارچ، دستکم غلظت مهاركننده رویش (MIC) عصاره بر درماتوفيت هاي آیتم بررسي، تعيين شد. عمق نفوذ سوزن ها در این دو دستگاه مختلف است. كرم هاي خاكي و قارچ هاي ميكوريزا از آن دست هاند و اثرشان بر شيمي كادميم و تحرك يا تثبيت آن در خاك مشخص و معلوم شده است. نخود يكي از گياهان زراعي میباشد كه در ايران تراز زير كشت بالايي داشته و استان كرمانشاه نيز بالاترين مرحله زير كشت و توليد آن را به خویش اختصاص داده است. طریق مصرف كرم را روزي دو توشه (صبح و شب) روي پوست تميز ماساژ دیتا تا كاملا جذب شود. جامعه آماري اين پژوهش نخودكاران ديم شهرستان كرمانشاه به شمار 3000 نفر بودند كه 341 نفر آنان بر پايه جدول كرجسي و مورگان و حساس به کارگیری از شیوه مثال گيري تصادفي ساده، به تیتر نمونه آماري انتخاب شدند. ازآنجاكه آسيب و زيان آفات به كشتزارهاي نخود، عملكرد اين جنس را پايين مي آورد و به کارگیری از سموم شيميايي به هيچ وجه تضمين كننده ي موفقيت كنترل آفات آن نيست، لذا كاربرد روش هاي كنترل غير شيميايي ازجمله كاربرد كنترل زيستي (بيولوژيك) به وسیله نخودكاران، عاقلانه به لحاظ مي رسد. به دليل تنوع و گستردگي بالاي فراورده هاي ضدآفتاب، اطمينان از توانايي اين محصولات در جلوگيري از اثر ها مخرب بر پوست امري ضروري به لحاظ مي رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *