اکتبر 6, 2022
فقیرترین کشورهای جهان کدام هستند؟

فقیرترین کشورهای جهان کدام هستند؟

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ثروت جهانی درطی سال های اخیر رشد بی سابقه ای را تجربه کرده است ولی این ثروت به طور مساوی بین تمام کشورها تقسیم نمی شود به عنوان مثال کشورهای آمریکا شمالی که کم تر از ۵ درصد جمعیت کره زمین در آنجا زندگی می کنند بیشتر از یک چهارم تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده اند و این اتفاق در حالی میافتد که ۲۵ درصد جمعیت دنیا در کشورهای جنوب آسیا ساکن هستند اما تولید ناخالص آنها کم تر از ۴ درصد است.

تولید ناخالص داخلی شاید شاخص مطمئنی برای مقایسه ثروت کشورها باشد ولی این شاخص ثروت ایجاد شده توسط تمام شهروندان یک کشور را حساب نمی کند و برای در نظر داشتن درآمد تمام شهروندان یک کشور بهتر است از شاخص سرانه تولید ناخالص ملی استفاده شود.

در این گزارش برای بررسی ۱۰ کشور فقیر دنیا از داده های بانک جهانی استفاده شده است و شاخص های سرانه تولید ناخالص ملی و امید به زندگی برای بررسی فقیرترین کشور ها در نظر گرفته شده اند.

می توان گفت تقریبا تمام کشورهایی که در جایگاه اول تا دهم فقیرترین کشورهای دنیا واقع شده اند در قاره آفریقا هستند و علت این اتفاق را می توان اقتصادهای وابسته به کشاورزی و استعمار خارجی قلمداد کرد.

اکثر این کشورها دارای منابع غنی و ظرفیت بالا برای رشد و توسعه هستند و با این وجود این کشورها مستعدترین حالت را برای به وجود آمدن فساد در دستگاه های اداریشان دارند و می توان گفت درهیچکدام از این کشورها امید به زندگی از ۷۰ سال تجاوز نمی کند.

جایگاه دهم فقیر ترین کشور دنیا متعلق به کشور کوموروس است این کشور یک مجمع الجزایر آتشفشانی است که در ساحل شرقی آفریقا و در آبهای گرم اقیانوس هند واقع شده است.

بر اساس آخرین آمارها سرانه تولید ناخالص ملی این کشور هزار و ۵۷۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز ۶۳ سال است.

در جایگاه نهم فقیر ترین کشور دنیا کشور ماداگاسکار قرار گرفته است که سرانه تولید ناخالص ملی آن بنابر آخرین آمارها هزار و ۵۱۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز ۶۵ سال تخمین زده شده است.

نام سیئرا لئون نیز که کشوری در غرب آفریقا و در اقیانوس اطلس قرار گرفته است در جایگاه هشتم این فهرست آمده است سرانه تولید ناخالص ملی این کشور هزار و ۴۸۰ دلار است و امید به زندگی در این کشور تنها ۵۱ سال است.

جایگاه هفتم این فهرست به کشور موزامبیک تعلق می گیرد که سرانه تولید ناخالص ملی آن بنابر آخرین آمارها هزار و ۲۰۰ دلار بوده است و امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۵۸ سال است.

کشور مالاوی با سرانه تولید ناخالص ملی هزار و ۱۸۰ دلار در جایگاه ششم این فهرست قرار گرفته است امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۶۳ سال است.

در جایگاه پنجم فقیر ترین کشور دنیا نام کشور نیجر آمده است که درغرب آفریقا واقع شده است؛ سرانه تولید ناخالص ملی این کشور ۹۹۰ دلار است و امید به زندگی در آن تنها ۶۰ سال است.

چهارمین کشور فقیر دنیا کنگو نام دارد؛ سرانه تولید ناخالص ملی این کشور تنها ۸۷۰ دلار است و امید به زندگی نیز در آن جا تنها ۵۹ سال است.

سومین کشور فقیر دنیا نیز بروندی نام دارد که سرانه تولید ناخالص ملی آن تنها ۷۷۰ دلار است و امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۵۷ سال است.

در جایگاه دوم فقیرترین کشور دنیا نام کشور جمهوری آفریقا مرکزی آمده است که سرانه تولید ناخالص ملی آن تنها ۷۳۰ دلار است و امید به زندگی در این کشور نیز تنها ۵۲ سال است.

سرانجام فقیرترین کشور دنیا لیبریا نام دارد که در غرب آفریقا قرار گرفته است و هم مرز با گینه و ساحل عاج است؛ سرانه تولید ناخالص ملی در این کشور تنها ۷۱۰ دلار است و امید به زندگی در آنجا نیز تنها ۶۲ سال است.

۲۲۳۲۲۷

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.