دسامبر 1, 2022

فشارشکن آب چیست؟

همینطور در صورت برگشت فشار آب به تراز امن، شیر فشارشکن به شرایط اول خود بازمی­گردد. شیوه کارکرد شیر فشار شکن به‌این رخ می باشد که ابتدا شیر را بر بر روی فشار مورد نظر به جهت خروجی شیر تنظیم کرده تا وقتی که فشار جریان خروجی بیش از فشار تنظیم شده شود، شیر شروع به فعالیت کرده و فشار را کاهش دهد و وقتی که فشار سیستم به مرحله امن بازگشت، شیر به شرایط اول برگردد. شیوه اتصال: اتصال شیرهای فشار شکن میراب به شکل فلنج جوشی می باشد. شیر فشار شکن شرکت میراب از گونه شیر فشار شکن پایلوت دار بوده که طراحی اش منحصر به فرد بفرد و از ابداعات خود شرکت میراب می باشد. شیر فشار شکن (PRV)، به شیری گفته می شود که به جهت تهیه فشار درون لوله در یک سیستم تاسیساتی، در هنگام بیش تر فشار طراحی شده است. به طور کلی، شیر فشارشکن، جریان و فشار آب در نتورک های توزیع آب و خطوط انتقال را کنترل، تهیه و کمتر می دهد. شایان ذکر است که به مراد کاهش تغییرات فشار آب شهر و در نزدیکی کنتور آب، از همین مثال شیر صنعتی استعمال به فعالیت می آید. به این ترتیب فشار بالای آب محل ورود و یا تغییرات آن به سادگی کنترل شده و کمتر مییابد. به این استدلال شیرهای فشار شکن را طوری طراحی می نمایند که فقط مرجع انرژی برای کارکردن در آن به شکل مکانیکی و توسط جریان سیال تامین فشار شکن رخنه هیدرولیک شود. صد رد صد باید مطابق جهت ترسیم شده شیرهای فشار شکن را کارگزاشتن کنید. فشارشکن 3/4 دستی بلوکی رخنه هیدرولیک ا شیرهای فشار شکن (رلیف ولو) در همگی مدارهای هیدرولیک به فعالیت گرفته می شوند.شیرهای فشار شکن بلوکی در مدارها و سیستم هایی که حصر فضا برای کارگزاری شیر وجود ندارد مطلوب می باشد. همچنین اساسی کارگزاری و متصل نمودن یک صافی به شیر فشارشکن، از خرابی و فرسودگی مکانیزم داخلی این مدل ولو صنعتی، در برابر مواد خارجی خودداری به عمل می آید. این مدل شیر صنعتی علاوه بر برخورداری از ساختار ساده و کوچک، از وزن قابل قبولی بهره می برد. همین متاع نصیب جدانشدنی از خطوط انتقال سیالات پایین فشار می باشد. به جهت توصیه و خرید کردن شیر فشارشکن، می توان از قطع ناگهانی جریان آب در خطوط لوله انتقال ناشی از پیدایش فشارهای بالا، به نحو مطلوب خودداری به کار آورد. جهت تسهیل در تعمیر و نگهداری، دو عدد شیر انقطاع و وصلی در دو طرف شیر فشارشکن نصب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *