سپتامبر 25, 2022

دریچه کولر آبی دیواری و سقفی در ساختمان؛ دریچه کولر آهنی

همین مدل، باعث خروجِ هوا از یک، دو، سه یا جهت از دهانه انشعاب هوا می گردد. الگوی پخش و توزیع هوای این گونه روزنه های سقفی به شکل افقی گسترده است. اضطراری به تفسیر میباشد روزنه هوای مشبک حساس اعتنا به ساختارِ شبکه ای-تیغه ای، کمترین اصطکاک و ممانعت را در زمانِ عبور هوا از خویش نشان می دهد. دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک صفحه ی فلَت از ورق آلومینیوم(با کادر یا بدونِ فریم) و یک عدد دریچه جت نازلِ گرد می باشد که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اهمیت متغیر میباشد.جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ حساس به گوشه و کنار می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ دریچه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا تولید نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از دریچه بعهده دارد.با دقت به رخ و ظاهرِ دکوراتیوِ دریچه جت نازل ، همین مسئله باعثِ استقبالِ کارفرمایان و مهندسان و طراحانِ ساختمان از استفاده از همین مدل روزنه ( دریچه سقفی تایلی حساس روزنه گردِ جت نازل)در پروژه های خویش شده است.دریچه سقفی تایلی دارای روزنه گردِ جت نازل هم می تواند بصورتِ بدونِ فریم و نیز بصورتِ بافریم ایجاد شود. روزنه تنظیم هوای خطی اسلوت نیز بصورت بادمپر و فارغ از دمپر قابل ایجاد و عرضه می باشد. از دریچه تهیه و تنظیم هوای مشبک نیز نیز در سیستم رفتِ هوا و هم در سیستم رجوع و برگشت هوا به کارگیری می شود. درصورتیکه روزنه هوای سقفیِ چندطرفه در سیستم رفتِ هوا بکار رفته باشد هم بصورت بادمپر و هم بصورت سوای دمپر قابل به کار گیری می باشد. الف- دریچه تهیه هوای خطیِ اسلوت: همین روزنه عموما در سقف لابی ها و راهروی مکان های تجاری مانند پاساژها و همچنین فضاهای مختلفِ هتل ها آیتم به کار گیری قرار می گیرد. درصورتیکه بخواهیم روزنه تهیه و تنظیم هوای سقفیِ دیگری اسم ببریم می توان به دریچه هوای سقفیِ مشبک اشاره نمود. تناسب داشتن حجم و میزان هوادهی دستگاه مهم ترازو و بعد ها روزنه رشته کویل سقفی ، هوای مطبوع و مناسب را حیاتی نرخ اثبات و یکسان در فضا تکثیر می دهد. هر یک از تیغه های روزنه اسلوت فضای پیرامون را به دو نصیب تقسیم می کند.یعنی چنانچه در داخل کادرِ این دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن روزنه هوا را دو اسلوت و در صورتی که دو تیغه بکار رفته باشد آن دریچه هوا را سه اسلوت می نامند. دریچه سقفی چهار طرفه حساس پوشش رنگ الکترواستاتیک می باشد و خریدار می تواند طبق نیاز و سلیقه خویش هر رنگی را برای آن گزینش کند . یک واحد حرفه کویل می تواند اصلی یک کابینت فلزی رنگ شده که فضای مطبوع را اشغال می کند در معرض دید قرار گیرد یا این که اصلی ورقه دیواری یا این که کانالی که آن را به فضای مطبوع متصل می نماید هماهنگ شود. روزنه خطی از آن مدل از روزنه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب کانال هوا را بصورت موازی از داخل کانال هوا به محفظه تزریق می کند. روزنه ی دیگری که قابلیتِ نصب در سقف را دارد، روزنه تنظیم هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاری شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به محیط سوق‌دهی می کنند. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت دریچه های سقفی گرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.