نوامبر 28, 2022

دریچه هوا سقفی – گروه صنعتی عباس نژاد

البته چنانچه در سیستم بازگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار دریچه نیست. استفاده از روزنه تنظیم هوای اسلوت به رخ با دمپر و هم بصورت سوای دمپر امکانپذیر می باشد. از همین دریچه بیشتر در مکانهایی استعمال می شود که اساسی طول بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا اهمیت بیشترین فشار از دهانه دریچه می باشد. ضمنا دریچه تهیه هوای اسلوت نیز مهم وضعیت بادمپر و فارغ از دمپر می باشد. حساس پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. 17 اینچ) در انواع متعدد رنگ های پودری الکترو استاتیک هم تولید می گردد. مرحله بدنه تمامی انواع دریچه تهیه هوای خطی آلومینیومی کلیدی رنگ کوره ای پوشش داده می شود. دریچه خطی از آن نوع از دریچه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب کانال هوا را بصورت موازی از باطن کانال هوا به گوشه و کنار تزریق می کند. همین دریچه را می توان جهت دریچه رفت، رجوع و تخلیه (اگزاست) اصلی حجم هوای عبوری و شتاب عبوری بالا (تا 2000 فوت بر متر) در سقف هایی اهمیت طول کاهش از 4 متر از آن ها بهره برد. در اینجا باید اذعان نمود اختلاف بها فاحشِ دریچه اسلوت حساس روزنه طرح اسلوت بسیاری از کارفرمایان را مجاب به به کارگیری از این دریچه بجای روزنه اسلوت کرده است. روزنه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاشتن در سقف را دارد، روزنه تنظیم هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاری شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به گوشه و کنار ساماندهی می کنند. اگر دریچه سقفی مستقیماً در سقف به دهانه ی انشعاب کانال هوا متصل شود نیازی به قطعه اضافه در پشت روزنه به جهت اتصال به شبکه نمی باشد، البته اگر در بین لاینِ اصلیِ نتورک هوا و روزنه سقفی مسافت ای باشد عموماً از یک رابط بصورتِ باکسِ شبکه هوا به کار گیری می شود که متناسب دارای ابعادِ پشت روزنه ساخته می شود. از دریچه تنظیم هوای مشبک هم هم در سیستم رفتِ هوا و هم در سیستم رجوع هوا استعمال می شود. روزنه تهیه هوا بصورت دمپردار و سوای دمپر قابل ایجاد می باشد. روزنه تهیه هوای خطی اسلوت نیز بصورت بادمپر و سوای دمپر قابل ایجاد و عرضه می باشد. روزنه تهیه و تنظیم هوای کله قندی نیز می تواند کلیدی دمپر و سوای دمپر ایجاد و به فعالیت رود. حتمی به ذکر است دریچه تنظیم هوا خطیِ کله قندی، سوای ایجادِ مسیرِ یگانه و اصطلاحاً بصورت صفر سکو هوای درون نتورک را به محفظه تزریق می کند. پ- روزنه تهیه و تنظیم هوای خطی کله قندی: این روزنه هم از تیغه های T شکلِ کوچک که باطن دریچه تعبیه می گردند تشکیل شده است. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم دریچه سقفی 4 طرفه بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *