سپتامبر 25, 2022

دریچه فن کویل

حیاتی اتمام مرحله گوشه زنی، نوبت به اتصال هریک از اضلاع کادر دریچه حرفه کویل آلومینیومی بی آلایش لولایی می رسد.این اتصال با یک کرنر فلزی که از ورق گالوانیره می باشد رخ می گیرد.برای اتصال گوشه های روزنه رشته کویل آلومینیومی لولایی از جوش یا این که آیتم دیگری به غیر از کرنر نمی قدرت به کارگیری نمود.پس از اتصال اضلاع فریم روزنه حرفه کویل و رخ گیریِ فریم دریچه حرفه کویل نسبت به ایجاد جای پیچ بر روی نما یا این که دیواره داخلی فریم روزنه حرفه کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها قطعا می بایست قبل از عملیات رنگ کاری شکل پذیرد تا پس از رنگ، اسیب یا صدمه ای به ساختار فریم دریچه فن کویل وارد نگردد. ولی باید به این نکته دقت کرد که در گونه روزنه های لولایی به خاطر محدودیت در کارگزاشتن وضعیت پیچ از رو به کار می دریچه حرفه کویل رحمتی رود. دربِ دریچه دسترسی فن کویل بی آلایش لولایی به وسیله لولا به قسمتِ کادر متصل می‌شود وبه وسیله قفل زیمنسی، درب، باز و بسته میگردد، اما در مدلِ وزنهای درب به صورت تمام از قاب جدا می‌شود و بعداز مراحلِ تماشا و تعمیرِ فن کویل در محلِ نشیمنِ خود جانمایی میشود.سطحِ بدنهی دریچه دسترسی حرفه کویل بی آلایش هم به وسیله رنگ کورهای در رنگهای متنوع قابل پوشش است.دریچه دسترسی رشته کویل را می توان نیز به شکل پیچ از رو، و نیز به رخ پیچ از داخل(به رخ مخفی) در محل موردنظر کارگزاری کرد. درچه رشته کویل سقفی هم به همین رخ است و طرز عملکرد آن به این گونه میباشد که روزنه ذیل فن کویل (دریچه بازید فن کویل) به جهت دسترسی راحت تر در سقف قرار می گیرد و اندازه آن بستگی به بعدها خویش دستگاه دارد. روزنه پایین فن کویل از دو بخش فریم و فریم تشکیل میشود. همانطور که می دانیم روزنه حرفه کویل برای تولید دسترسی آسان به دستگاههایی مانند داکت ها و رشته کویل هایی که اکثر وقت ها در سقف جانمایی شده اند استفاده می گردد. از دیگر کارهایی که به وسیله کلید حرفه کویل می اقتدار انجام داد کنترل عملکردها، در اختیار گرفتن ترموستات می باشد. رشته کویل ها موتوری مهم انعطاف پذیری بالا داشته که قابلیت و امکان تقسیم بندی و تهیه مجدد فضا را دارند. فن کویل هایی که وظیفه گرمایش و سرمایش را به شکل مشترک برعهده دارا هستند رشته کویل دو لوله اسم دارا هستند و در صورتی که نیاز به به کارگیری از گرمایش و سرمایش به طور هم زمان باشد از رشته کویل هایی که چهار لوله میباشند به کار گیری می شود. به صورت کلی به کل دریچه هایی که به وسیله سقف هوارسانی می نمایند درچه سقفی می گویند که در انواع ظاهرهای چهارگوش، یکطرفه، دو طرفه، سه طرفه، چهار طرفه، تایلی و گرد موجود می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.