اکتبر 6, 2022
برنامه درسی آموزش تلویزیونی روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت

برنامه درسی آموزش تلویزیونی روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جدول  مدرسه  تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸.۰۵ تا ۸.۲۵ درس علوم تجربی پایه ۹ 

ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۴۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ۸  

ساعت ۸.۴۵ تا  ۹.۰۵ درس  مطالعات اجتماعی پایه ۷ 

ساعت ۹.۰۵ تا ۹.۲۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ 

برنامه دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش  پایه اول

 ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس علوم تجربی و تفکر  پایه دوم

 ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

 ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی  پایه پنجم

 ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته  ریاضی فیزیک  

ساعت ۱۵ درس تفکر و سواد رسانه ای پایه ۱۰ تمام رشته ها 

ساعت ۱۵.۳۰ درس شیمی ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی و  تجربی 

ساعت ۱۶ درس نگارش ۲ پایه ۱۱ تمام رشته ها  

ساعت ۱۶.۳۰ درس ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک    

ساعت ۱۷ درس  فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی 

ساعت ۲۲ درس شیمی۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی و تجربی    
  
ساعت ۲۲.۳۰ درس فارسی ۳ پایه ۱۲ 

 شبکه ۴

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸تا ۸.۳۰ درس تاریخ  اسلام ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی 

 
ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی و  معارف اسلامی  
    
ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس تاریخ ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی   

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس اصول عقاید ۲  پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس روانشناسی  پایه ۱۱ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی 

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۰.۵۵ ریاضی ۱ – پایه ۱۰ -نسبت‌های مثلثاتی – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش . 

ساعت ۱۰.۵۵ تا ۱۱.۱۵  درس پرورش و تولید غلات و گیاهان صنعتی – پایه  ۱۲  -رشته امور زراعی-شاخه  فنی و حرفه ای 

ساعت ۱۱.۱۵ تا ۱۱.۴۰ درس فناوری های نوین – پایه ۱۱ – از ایده تا محصول – درس  مشترک شاخه های فنی و  حرفه ای و کاردانش    

 ساعت ۱۱.۴۰ تا ۱۲ درس ارتباط موثر    پایه ۱۰  – مکاتبات اداری و آراستگی -رشته های زمینه خدمات -شاخه فنی و حرفه ای .

۲۵۸۲۵۸

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.