سپتامبر 25, 2022

از صفر تا صد مدیریت پروژه های کوچک

آیا در اختیار گرفتن پروژه حقیقتا روی نتیجهی خوبتر اثر گذاری دارد؟ مدیریتپروژه فعالیتهای برنامهریزی، سازماندهی، تحلیل بر اجرا و سوق دهی اجرا را در بر میگیرد و تلاش دارااست تا اساسی به کارگیری صحیح از منابع، نتیجه ها معلوم و موردانتظار را حیاتی هزینه توافقشده پیشین در موعد صحیح خود تحویل دهد. عملی بسیار وقت گیر هست که در آن تاریخ شروع و پایان هر فرآیند و میزان دارایی ی مورد نیاز معین شده است. این تراز مختص به آشنایی فعالیتها ، چگونگی انجام آن‌ها ، برنامه ریزی و نهایتا تعیین نیروی کار زبده و ماهر به مراد انجام وظایف معین شده می باشد . شرکت ها مهم کمک از PMBOK می توانند استاندارد های موجود را در بخش های متعدد عمل خویش به اجرا در بیاورند و حساس استفاده از دانش مدیر پروژه آن ها را اداره کنند. این اصطلاح مخفف (Project management body of knowledge) میباشد که به معنای (پیکره دانش مدیریت پروژه) هست و به تمامی استاندارد هایی که از جانب موسسه رئیس پروژه اعلام می شود و به واسطه آن سند های مربوطه صادر می شود اشاره می کند. داشتن گواهی دارای ارتباط که مستلزم گذراندن دوره های مدیریتی می باشد می تواند گواهی بر علاقه, دانش و خوی و رفتار مساعد شما برای کار در این راستا باشد. هدف از این عمل این است که در صورتی که کارگری در جریان پروژه بدون چاره به ترک فعالیت شد، جایگزین او بتواند حساس به کارگیری از اطلاعات ارائهشده در اسناد، عمل را از همانجا که متوقف شده ادامه بدهد. آمارهای مربوط به رئیس پروژه نشان می دهد که در سال 2018 سازمانهایی که از فرآیند PM یا همان مدیریت پروژه چشم پوشی میکردند، تقریبا صرفا نصف پروژههایشان به سرانجام رسیده است. در این تراز به برنامه ریزی به جهت مدیریت محدوده و عده آوری جزئیاتی که به جهت ایجاد محصول و یا خدمت آخرین هست پرداخته می شود. همین استاندارد شامل هفت نصیب است که در همین هفت نصیب چهل مضمون‌ اصلی در راستا رئیس پروژه تشریح شده اند. مهارت در تولید ارتباط و محافظت آن از الزامات مدیریت پروژه می باشد چرا که سبب به آگاهی اعضای تیم و سرمایه گذاران از مراحل عمل می شود, خرید پروژه ی دانشجویی و مدیریت پروژه می بایست در انتقال همین خبرها در دوران درست و به روشی مناسب مبادرت کند. در این سطح ، مدیران پروژه مکلف به ارائه ی برنامه های راهبردی خاصی به منظور ارتقا راضی بودن مشتریان از نتیجه ها عمل می باشند . رسیدن به یک عاقبت ی مطلوب و محصولی اهمیت کیفیت در انتها هر پروسه, چیزی هست که از همگی ی این مراحل انتظار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.