دسامبر 7, 2022

آشنایی با روش های مقاوم سازی پی ها – آکادمی مهندسی دوگوهرانی

کلیدی اعتنا به نیاز حتمی به مقاومسازی ساختمان ها در برابر زمین لرزه و کمبودهای موجود مؤلفین، مبادرت به تایپ کردن این مکتوب نمودند. کارایی جداگرها فقط در محدوده خاصی از دانسیته و طول ساختمان مناسب است و به این ادله این طرز بصورت خیلی محدود و صرفا به جهت ساختمانهای اصلی وزن و طول مشخصی مفید بوده و به همین استدلال کاهش از سایر طریق ها در جهان آیتم استقبال کارشناسان قرار گرفته و درپروژه های دوچندان یه خرده مورد استعمال قرارگرفته است. مهم استعمال از افزودن دیوارهای برشی بتن مسلح علاوه بر اصلاح شکل هندسی بلوک سازه، می قدرت المان های باربر را پایدار کرده و از انتقال پیوسته ی توشه اطمینان حاصل کرد. مقاوم سازی دارای بیشتر نمودن دیوار برشی دشواری خمشی و برشی بنا را ارتقا دیتا و موجب مستهلک سازی نیروی وارد بر ساختمان و خودداری از تغییر تحول رخ اجزای سازه ای می گردد. در روش جزء‌جزء‌کردن لرزه ای، سازه بر روی تکیه گاه هایی که امکان تغییر‌و تحول صورت جانبی متعددی دارا هستند قرار می گیرد. در همین طریق بر بر خلاف شیوه های مرسوم در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای، که موجب افزایش سازه می شود، تمرکز بر روی کمتر جواب لرزه ای، نیرو و شتاب ورودی زمین‌لرزه به سازه است. بعضی از همین ضوابط به دنبال کاهش احتمال اتفاق حریق می باشد (پیشگیری)، و دسته دوم ضوابط به مقاوم سازی در برابر حریق (آتش سوزی) می پردازند. به عنوان مثال، ممکن هست معماری ساختمان به شکلی باشد که استفاده از دیوار برشی غیر ممکن باشد و یا افزودن دیوار، فضای کاربری ساختمان را کمتر دهد. همینطور در ساختمان هایی که خاک فراوان ضعیف هست یا این که ساختمان بسیار بلند هست و ممکن میباشد انعطاف پذیر نباشد ، استفاده از جداکننده بسیار اثرگذار خواهد بود. هر چند احتمال رویداد این خطر کم است، در سوی برعلیه پیامدهای فروریزش بنا حاصل از خطر گسترده است. از آنجایی که فرودگاه ها یکی از از دارای ترین زیرساخت های میهن می باشند، مقاوم سازی باند فرودگاه ها از کلیدی بالایی برخوردار است، اهمیت این حالا چندان مورد رسیدگی قرار نگرفته و آن‌گاه از پیدایش حادثه مورد ترمیم قرار می گیرند. ارتقاء ظرفیت خمشی و برشی فونداسیون با پیش تنیده کردن فونداسیون به این معنی که عبور دادن کابل های پیش تنیدگی از حفره های تعبیه شده سراسری در ارتفاع فونداسیون یا این که در روی وجوه بتن تازه ممکن می شود. نیروهای پیش تنیدگی فوق در دو وجه عمودی و افقی به مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های بنایی فونداسیون اعمال میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *